ZhongBenCong001

BTC Bitcoin ETH Ethereum Fibonacci

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kommer att nå 0,382~35922, 0,5~42238, 0,618~48553, 0,786~57545, 1,618~102077

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.