ZhongBenCong001

Bitcoin symmetrisk stigande triangel

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin BTC symmetrisk stigande triangel, den dagliga lågpunkten blir högre och högre, bottenpriset stiger, den gröna trenden är lågpunktens trendlinje, enligt trendregeln kommer den att bryta igenom den röda trendlinjen och sedan nå ett nytt högt pris, inom triangeln är en chock, tills Om du bryter igenom den röda trendlinjen ovan kan du ta dig ur chockintervallet. Normalt kommer denna trend så småningom att slå igenom och stiga.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.