BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC fortsatt bear i det kortsiktiga perspektivet. Vill helst se att vi bryter oss ur trenden och bildar en bekräftelse innan position. Det vi kan se tydligt i denna trend är att vi har 2 potentiella stödområden att bevaka. Bryter vi den första tror jag att vi kan komma ner mot 30k igen vilket kommer vara området med bäst entry.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.