carljans

Bulten med break av sin fallande trend

Lång
OMXSTO:BULTEN   BULTEN AB
Bulten har brutit upp ur sin fallande trend och jag tror att mer uppsida finns i aktien. Som TP1 tittar jag på MA200 i dagsgrafen som vi hittar kring 98,5kr. Skulle vi framöver se att MA200 tas ut så räknar jag med att aktien kan leta sig till sina highs kring 117kr.

En stoploss hade jag placerat strax under utbrottsnivån för att undvika åka med ner om aktien återigen skulle leta sig ner i sin fallande trend.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.