OMXSTO:BURE   BURE EQUITY AB
Hej allesammans, tillbaka från en välbehövlig semester med halv taskig internet. Men nu är jag tillbaka. Men en analys som en följare önskade.

Bure befinner sig vid ett motståndsområde som också närmar sig ett positivt momentum på veckovisa grafen. Har ännu inte brutit sig upp ur nedåtgående trenden att bevaka. Ser positivt på denna ifall vi orkar bryta motståndsområdet kring 275kr. 4 Månaders stödet är nog den viktigaste nivån att hålla. Om inte så siktar jag mot 150kr
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.