inboxmover

Bambuser AB Volymökning, kurs över motstånd

Lång
OMXSTO:BUSER   BAMBUSER AB
Bambuser AB Volymökning, kurs över motstånd.
Mycket tyder på en fortsatt kursökning då flertalet faktorer sammanfaller.
Ökad omsättning i företagets rapport men högre förlust.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.