inboxmover

Bambuser AB Volymökning, kurs över motstånd

Lång
OMXSTO:BUSER   BAMBUSER AB
Bambuser AB Volymökning, kurs över motstånd.
Mycket tyder på en fortsatt kursökning då flertalet faktorer sammanfaller.
Ökad omsättning i företagets rapport men högre förlust.