FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
CadChf och en spännande candle under bildande. Siktar påven rekyl upp enl . fib

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.