OMXSTO:CAST   CASTELLUM AB
trend upp 50,200 MA positiv trend
ökande intäkter
Price action för studs i trendkanal till dubbeltopp


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.