jan9011

Catena

Lång
OMXSTO:CATE   CATENA AB
Catena har gjort en skaplig dykning nedåt. Börjat återhämta sig men jag hoppas på en rekyl nedåt och håller utkik på candlarna . Ev. kan det finnas utrymme för blankning först innan köp uppåt?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.