jan9011

Cellavision

Lång
OMXSTO:CEVI   CELLAVISION AB
Cellavision gjorde en riktig rökare idag. Evvaktar rekyl på den

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.