amg_nik

Cellavision AB - Bull pennant formas efter lång uppåttrend

OMXSTO:CEVI   CELLAVISION AB
Cellavision har senaste två åren handlats till stor del sidledes. Efter en lång uppåttrend kan måhända rådande mönster tolkas som en 'bull pennant' (se vita diagonala linjer). EMA 100 var under den fleråriga uppåttrenden en bra stöd- och köpsignal. Detta glidande exponentiella medelvärde testas just nu och verkar hålla som stöd. I mönstrets mitt ser vi också en tydlig horisontell S/R-nivå (ca 263kr) på vilken aktien köpts upp snabbt i flera omgångar (demand zone?).

Trippel konfluens och eventuellt ett bra köpläge kommande månader skulle kunna vara runt 263. Där möts 200-veckors glidande medelvärde, horisontell support samt pennant:s botten. Detta läge förutsätter säljtryck. Förlorar man detta område, dvs. stänger under där cirkeln markerar, kan man nog förvänta sig mer försäljning.

En stark köpsignal skulle utgöras av att den övre diagonala motståndslinjen bryts (och bekräftas) med en veckostängning.

En alternativ teori, som jag ej genomfört på denna särskilda graf, är att vi i själva verket ser någon form av Wyckoff distribution. Detta skulle eventuellt bekräftas med stängningar under 184kr.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.