SMARTBMONEY

ett intressat bolag för framtiden.

Lång
OMXSTO:CHECK   CHECKIN.COM GROUP AB
Detta bolags ägs lite av rik selin Ser ut som att vi bryter uppåt men en rekyl skulle göra att et ser riktigt bull ut och akumulera svaga händer till starka händer.
Bra att hålla koll på

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.