Linus3230

Cibus - Extremt översåld

Lång
OMXSTO:CIBUS   CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB
Cibus har blivit otroligt billig! det är ett bolag som äver innehar en fin utdelning. Aktien bör stiga ifrån dessa nivåer.
100-105 SEK visade sig vara en stark stödzon som sammanträffar med tidigare nedgångar , även RSI på veckografen är på ATL (all time low).
Ser uppsida till 120-125 SEK.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.