CIMP72

Cell Impact påväg upp snart

OMXSTO:CI_B   None
Cell Impact ligger i handtaget i en Cup and Handle . Nu behöver den bara fortsätta ner ett tag till.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.