NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
CL1! , olja i fallande trend

Kommentarer

Skyller på sprängningen i Saudi!
Svara