NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
15 visningar
0
CL1! och närmaste tankar om den

Kommentarer