NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Olja börjar visa lite neg. divergens? Dags även här för lite rekyl?
Kommentera: Stigande kanal och utbrott åt något håll. Tror det först blir uppåt för att sedan gå ner till 55-nivå

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.