tradilus

Crude - dags för uppgång

Lång
tradilus Uppdaterad   
NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
De senaste 4 signalerna kom några dagar innan uppgång. Även EURUSD befinner sig på en låg nivå... Dags att följa trenden
Handel aktiv:
Inte som planerat än så länge... Uppåt trend är sannolikt avbruten och det kan komma en uppgång inom 7 dagar men sedan igen nedgång.
Trade stängt: Stopp nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.