NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
CL1! och uppdatering: snabba indikator upp i topp medan långsamma indikerar botten är satt (???) med hjälp av en Doji . Men när snabba redan är i topp kan en rekyl ner i doji område komma, eller lägre?
Kommentera: Närmare 53 kan också vara en möjlig nivå det ska ner till?
55,4-55,8 nivå ser ut som motståndsnivå?
54,45 ev. stöd. Fungerar det som stöd blir svansen lång på dojin och då kan uppgången bli stor?

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.