jan9011

CL1!

Lång
jan9011 Uppdaterad   
NYMEX_DL:CL1!   Lätta råoljeterminer
CL1! och uppdatering: snabba indikator upp i topp medan långsamma indikerar botten är satt (???) med hjälp av en Doji. Men när snabba redan är i topp kan en rekyl ner i doji område komma, eller lägre?
Kommentera:
Närmare 53 kan också vara en möjlig nivå det ska ner till?
55,4-55,8 nivå ser ut som motståndsnivå?
54,45 ev. stöd. Fungerar det som stöd blir svansen lång på dojin och då kan uppgången bli stor?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.