OMXSTO:CLAS_B   CLAS OHLSON AB SER. B
Diamant formation i Clas Ohlson på ganska stor timeframe. Den verkar ha brutit ut uppåt och target vid ca 120-130ish.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.