traz34

Climeon AB dags att gå in snart

OMXSTO:CLIME_B   CLIMEON AB SER. B
Climeon bildar nu en dubbelbotten på vecko/månadsgrafen. Det är dags att börja leta efter ev entrysignaler.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.