traz34

Climeon AB dags att gå in snart

OMXSTO:CLIME_B   CLIMEON AB SER. B
Climeon bildar nu en dubbelbotten på vecko/månadsgrafen. Det är dags att börja leta efter ev entrysignaler.