Metrofinans

Cleanspark. Shortsellers var ute på vift igen

NASDAQ:CLSK   CleanSpark, Inc.
Nu har shortsellers varit ute på vift igen och lätt till att cleanspark droppade med 20%. Anklagelserna är inget som fått mig tveka på bolaget samt så är det inte ovanligt att de anmäler bolag för att shorta aktierna. Samma bolag försökte shorta blink och det gick ingen vidare. Den flög istället till 50 dollar från 24.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.