Metrofinans

Cleanspark. Shortsellers var ute på vift igen

NASDAQ:CLSK   CleanSpark, Inc
Nu har shortsellers varit ute på vift igen och lätt till att cleanspark droppade med 20%. Anklagelserna är inget som fått mig tveka på bolaget samt så är det inte ovanligt att de anmäler bolag för att shorta aktierna. Samma bolag försökte shorta blink och det gick ingen vidare. Den flög istället till 50 dollar från 24.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.