Vi fick en liten reaktion uppåt vid trendbotten och gapclose. Sen ville Kaffet ta en tripp södetut mot varmare breddgrader. Vi fick en stuts mot ett tunt stöt markerat i rött och sedan en kraftig reaktion nedåt till nästa stödnivå. Förväntar mig en rekyl uppåt nu, iallafall till 61% fibb. Oro kring leveransproblem eftersom kina stänger ner av COVID?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.