Vi fick en liten reaktion uppåt vid trendbotten och gapclose. Sen ville Kaffet ta en tripp södetut mot varmare breddgrader. Vi fick en stuts mot ett tunt stöt markerat i rött och sedan en kraftig reaktion nedåt till nästa stödnivå. Förväntar mig en rekyl uppåt nu, iallafall till 61% fibb. Oro kring leveransproblem eftersom kina stänger ner av COVID?

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.