KristofferHenriksson

Kaffe sjätte gången gillt?

Lång
6e gången gillt för kaffe? Träff på botten av trendlinjen har vid 5 andra tillfällen gett en uppåt reaktion. Rsi varit mellan 44-50ish vid dessa tillfällen och vi får väl se om detta är case även denna gång. Vi är inte riktigt där I rsi då dagsgraf men vi är och nuddar med candle. MACD visar dock att vi korsar nätt och jämt varandra till att visa nedåtgående momentum. Intressant vecka för kaffe alltjämt.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.