KristofferHenriksson

Dubbelbotten och bryt av nedåtgående trendkanal

Vi fick oss en resa närmare ekvatorn söderut för priset på arabica kaffe. Gårdagens D candle stänger ovanför nedåtgående trendtak samt stödområde markerat i rött. Frågan är nu efter ett mönster som liknar dubbelbotten och stängningar över zoner som vi visat respekt för förut om vi orkar leta oss högre likt det jag markerat.

Rsi och macd visar högre bottnar vilket tyder på styrka och moment uppåt. Har inte så mycket FA kring kaffe. Någon som har tips?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.