Luspank

Concentric

Lång
OMXSTO:COIC   CONCENTRIC AB
Närmar sig nivåer för omslag. Bevaka gröna linjer för omslag och röda för fortsättning ner .