Luspank

Concentric

Lång
OMXSTO:COIC   CONCENTRIC AB
Närmar sig nivåer för omslag. Bevaka gröna linjer för omslag och röda för fortsättning ner.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.