Luspank

Collector gör en dubbelbotten?

Lång
OMXSTO:COLL   None
Håller dubbelbotten kan det gå snabbt.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.