jan9011

Collector

Lång
OMXSTO:COLL   None
Collector och D-graf. Är det en Gap stängning på gång? Få se om det kommer in några volymer i staplarna.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.