OMXSTO:CONF   CONFIDENCE INTERNATIONAL AB
4h BRUTAL divergens på OBV, högre volym utan reaktion samt tunt motstånd på uppsidan!