Luspank

Copperstone

Lång
Luspank Uppdaterad   
OMXSTO:COPP_B   COPPERSTONE RESOURCES AB SER. B
Söker man exponering mot koppar kan copperstone vara ett alternativ de äger stora reserver, men avvakta vändning i kopparpriset.
Kommentera: 1320 genom 1026 är 28%, nöjd

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.