OMXSTO:COPP_B   COPPERSTONE RESOURCES AB SER. B
103 visningar
1
Söker man exponering mot koppar kan copperstone vara ett alternativ de äger stora reserver, men avvakta vändning i kopparpriset.
Kommentera: 1320 genom 1026 är 28%, nöjd