OMXSTO:CORE_B   COREM PROPERTY GROUP AB SER. B
Ser ut som att vi har en dubbel ZigZag som håller på att skapas i denna isåfall har vi långt ner kvar

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.