jan.palmberg.3

Utbrott ur triangel?

Lång
OANDA:CORNUSD   CFDs på majs
37 visningar
1
Hög volym vid återtest av EMA54 och bildande av triangel. Utbrott eller rekyl?