jan.palmberg.3

Utbrott ur triangel?

Lång
OANDA:CORNUSD   CFD:er på majs
Hög volym vid återtest av EMA54 och bildande av triangel. Utbrott eller rekyl?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.