CIMP72

Corsair Gaming - Triangelformation

Lång
NASDAQ:CRSR   Corsair Gaming, Inc
Det ser ut att vara en triangelformation på Corsair Gaming . Nu väntar vi bara på en Kiss and Buy som bekräftar formationen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.