RobinI

CS Medicia Cup&Handle

Lång
NGM:CSMED   CS MEDICA
Bryter den ovanför linjen så utropas köpsignal för en C&H formation. Ser ofta pullback till linjen igen vilket kan vara en bra ingång, inväntar bekräftelse av ett brott av linjen först
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.