Luspank

Catena media

Lång
OMXSTO:CTM   CATENA MEDIA P.L.C
Tog en position igår på 18,4, eventuell SL vid stängning uner röd area.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.