OMXSTO:CTM   CATENA MEDIA P.L.C
Mycket fint köpläge i Catena Media. Kurs bryter över MA 100 och tidigare toppar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.