OMXSTO:CTM   CATENA MEDIA P.L.C
Catena Media också vaknat till liv . Samma här, avvaktar en rekyl ner för att se om det finns mera köpare som tycker som jag.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.