OMXCOP:CX35GI   OMX Copenhagen Real Estate Gross Index
See it som att hi her en bit ovarian på nedsidan av fastighetsaktierna det som kan vara värt nu under månaderna som kommer är att hitta stabila och missprydande aktier inom sektorn (inga Sbb kanske ) för att vara med på en fin resa

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.