Tradingdesken

DAX 2021-12-17

XETR:DAX   DAX-indexet
Priset söker sig för att stänga gapet på 15400. Respekteras inte denna nivå är det 15k som gäller.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.