XETR:DAX   DAX-indexet
huvud och skuldra scenario på daxindexet, tror att den ska ner mot 9000.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.