Tradingdesken

Dax - näta botten i tid?

XETR:DAX   DAX-indexet
Säljarna dominerar i DAX och snart utmanas den viktiga motståndsnivån 13k . Fallerar denna zon räknar jag med ett sista paniksälj mot 11.5k.

Vad som talar för ett sista fritt fall innan en mer långvarig botten är att SP500 precis påbörjat sin rekyl och priset ska troligtvis ner och utmana 4100/4000.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.