jan9011

Dax

Lång
jan9011 Uppdaterad   
XETR:DAX   DAX-indexet
Dax och lite ritklåda och funderingar
Kommentera: Nedersta bågen är punkterad och nu söker jag nya kortningsmöjligheter ner till stora blå zon

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.