Tradingdesken

DAX 2022-02-11

XETR:DAX   DAX-indexet
Priset visar tendenser till en större kontraktion. Efter dessa kommer en expansion.

Den ev. lägre toppen bekräftas när priset kommer under 15k och säljtrycket lär öka om priset etablerar sig under denna nivå.

Ser vi < 14.4k redan i mars? Mycket möjligt...
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.