XETR:DAX   DAX-indexet
Priset visar tendenser till en större kontraktion. Efter dessa kommer en expansion.

Den ev. lägre toppen bekräftas när priset kommer under 15k och säljtrycket lär öka om priset etablerar sig under denna nivå.

Ser vi < 14.4k redan i mars? Mycket möjligt...
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.