XETR:DAX   DAX-indexet
Sist jag skrev eller laddade upp en sådan bild var strax innan covid . Hade ingen anning om vad som skedde. Där emot kunde man se vad som hände de köpte upp det hårt för att släppa ner de hårt... Många säljer av här uppe

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.