Tradingdesken

DAX 2021-09-29

XETR:DAX   DAX-indexet
Kontraktion på 1h vilket skvallrar om ett kraftigare utbrott. Åt vilket håll återstår att se.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.