Tradingdesken

DAX 2021-12-10

XETR:DAX   DAX-indexet
DAX har kommit ner till nivåer där jag tror en vändning kan ske. Finns en chans för att se ATH fram mot jul /nyår.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.