Tradingdesken

DAX 2021-11-02

XETR:DAX   DAX-indexet
DAX har piggnat till och är snart uppe på nya ath. Den är dock kortsiktigt överköpt och jag tror därför att ett litet omtag krävs för att etablera nya ath och nå den långsiktiga målkursen på 17k .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.