XETR:DAX   DAX-indexet
Ser ut u sm att vi verkligen fått in folks pengar i marknaden igen och att folk får kännslan av FOMO slänger in sina pengar till vilket pris som helst. Slutar aldrig bra.
Följer denna fraktal ditts den inet längre styrs.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.