SMARTBMONEY

dax väg

Kort
XETR:DAX   DAX-indexet
Dags att likvidera oc ha mycekt kassa så agerar jag. Men självlkart trejdar jag aktier dagligen
Fick 30% på starb
20% vplay

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.