TRADAREN

Could it get more obvious?

Kort
XETR:DAX   DAX-indexet
Big break down to 10k areas about to happen! Great H&S pattern forming.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.